Senaste nytt

Prishöjning för gästlägenheten
2016-10-01
Från och med den 1 november 2016 är hyran på gästlägenheten att höjas med 50 kr till 350 kr per natt.
Läs mer om gästlägenheten och se bildspel


..........................................................................................................................................

Parkeringsavgift
2016-10-01
Parkeringsavgiften (per månad) är 1150 kronor från och med den 1 januari 2017. Detta på grund av att Stockholms stads boendeparkeringsavgift höjs till 1100 kr per månad från och med den 1 september 2016.

..........................................................................................................................................

ComHem
2014-10-13
Styrelsen kommer av allt att döma förlänga TV avtalet med ComHem.  Vi håller på att slutförhandla ett avtal som blir betydligt billigare än det vi har med ComHem idag avseende basutbudet (kanal 1,2, 4, Kunskapskanalen, SVT 24). Avtalet är på väg till Föreningen för Styrelsens underskrift.

Detta innebär att det inte blir någon förändring av det tillstånd vi nu har, dvs Ownit för Internet och ComHems TV signaler.

Vi utvärderade olika alternativ (Ownit, Boxer, ComHem mfl.) och kom fram till att ComHem med dess nya prisförslag är det mest optimala för Föreningen. Avtalet löper på 3 år.

På detta sätt fullföljer vi det lagstadgade kravet att som fastighetsvärd erbjuda samtliga lägenheter ett basutbud med ovan nämnda kanaler utan att lägenhetsinnehavare behöva använda en digitalbox.

Under tiden hinner vi analysera vad vi skall göra när avtalet löper ut om 3 år (utvecklingen går snabbt inom detta område), samt att vi då kommer att ha fritt kunna förfoga över vårt fastighetsnät.

Så om Du har ett befintligt ComHem abonnemang med digitalbox och fler kanaler än basutbudet är det bara att köra vidare på det avtal Du har.


..........................................................................................................................................

Info om Ownit och ComHem

2014-01-15
Vi uppmanar alla som inte aktiverat sin internettjänst att göra detta och dra nytta av det förmånliga avtal som vi har med Ownit. Vi påminner även om att ComHem för kabel-TV är uppsagda från januari 2015 varför nytt avtal med ComHem för kabel-TV ej bör tecknas.
Läs mer

 

..........................................................................................................................................

Visste du att...

Eldning i lägenhet
För att få bättre drag och minimera rök inomhus kan du göra följande:
- öppna ett fönster eller fönsterventil litegrann i ett annat rum
- stäng till badrum och kök

För att alla ska få så bra förutsättningar som möjligt bör du stänga spjället när du inte själv eldar, dvs ha det i horisontellt läge.

Designmanual
Vi har en fin designmanual som
syftar till att belysa några viktiga aspekter som kan ge en ökad förståelse för vår byggnads karaktär, med betoning på arkitektoniska värden. Här kan du även se fina gamla bilder samt få tips på nyproducerade, tidstypiska funkisdetaljer.
Designmanual
..................................................................................